بازی درمانی Bazik

کاربرد بازی در درمان اختلالات کودکان
بازی درمانی                     Bazik

بهره گیری از توان کارشناسان و متخصصان حوزه روانشناسی کودک و نوجوان

استفاده از تجربیات بازی درمانگران باسابقه و ارایه بازی های کاربردی برای درمان اختلالات کودکان

بسمه تعالی 


موسیقی درمانی و بازی درمانی زمینه اصلی در درمان اختلالات کودکان محسوب میشود.

ما امیدواریم بتوانیم با ارائه مطالب به روز و تخصصی به متخصصان و خانواده ها در این زمینه گام موثری برداریم.تیم تخصصی بازیک در نظر دارد با برگزاری کارگاه های تربیت مربی ویژه دانشجویان روانشناسی مربیان مهدها و همچنین کارگاه های مادر و کودک بتواند برای بهبود روند رشد کودکان ایران زمین قدمی بردارد .