بازی درمانی Bazik

کاربرد بازی در درمان اختلالات کودکان
بازی درمانی                     Bazik

بهره گیری از توان کارشناسان و متخصصان حوزه روانشناسی کودک و نوجوان

استفاده از تجربیات بازی درمانگران باسابقه و ارایه بازی های کاربردی برای درمان اختلالات کودکان

بازی گوبی 


عنوان: گوبی
حجم: 150 کیلوبایت
توضیحات: بازی گوبی برای آموزش به کودکان و افزایش مهارت های توجه و تمرکز